Aerial Drone Photography& Videography

Om oss

AstraMed AS ble etablert i august 2020. Vi er et teknologiselskap som jobber med å etablere oss som leverandør av tjenester og service innen telemedisin. Selskapet består av grundere, ingeniører og forretningsfolk som vil tilby teknologiske løsninger for å videreutvikle dagens medisinske løsninger og bringe frem bedre og nye bærekraftige løsninger til beste for pasienter og samfunn.
Vi har bred og lang erfaring fra energisektoren og vil bruke vår kompetanse til å skreddersy innovative løsninger som bidrar til økt pasient velferd. Løsningen vil også begrense Covid-19 eksponering for både helsepersonell og pasient og mulighet for overføring av pasientdata via nettløsninger.

Våre ambisjoner

Å levere nye kost- og tidseffektive løsninger som øker pasientenes velferd og besluttningsgrunnlag for helsepersonell og beredskapsteam.

Våre kjerneverdier
  • Helse og velferd for pasienten
  • Sikre, pålitelige og bærekraftige løsninger
  • Reduserte kostnader

FNs bærekraftsmål