Aerial Drone Photography& Videography

Vilkår for bruk

Nettsiden er eid og driftet av AstraMed AS. Ved å bruke denne nettsiden godtar du disse vilkår for bruk.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Informasjonen på denne nettsiden er kun ment å presentere AstraMed og vår virksomhet. AstraMed garanterer ikke for at informasjon som er tilgjengelig på denne nettsiden er korrekt eller fullstendig. Vær oppmerksom på at noe informasjon kan være foreldet. Vi anbefaler derfor at du verifiserer all informasjon du finner på denne nettsiden før bruk. AstraMed har ikke ansvar for dine handlinger som følge av utnyttelse av informasjonen på denne nettsiden, eller for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse. Dersom du oppdager feil ved nettsidene, vennligst kontakt oss på info@astramed.no.

Nettsiden kan inneholde fremtidsrettede uttalelser som baserer seg på AstraMed nåværende antagelser og prognoser. Kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre faktorer kan føre til materielle forskjeller mellom fremtidige utfall og estimatene som gis på denne nettsiden. AstraMed har ikke ansvar for utnyttelsen av disse fremtidsrettede uttalelsene.

Du bruker denne nettsiden på egen risiko. Hverken AstraMed eller tredjeparter som har vært involvert i utviklingen og vedlikeholdet av denne nettiden kan holdes ansvarlig for skade som følge av tilgang til eller mangel på tilgang til denne nettsiden, eller fra bruken av eller utilgjengeligheten av nettsiden, eller at du har stolt på informasjon som oppgis på denne nettsiden.

Hyperlenker

AstraMed nettside kan inneholde hyperlenker eller referanser til nettsider som eies og er levert av tredjeparter. Når du følger slike lenker innebærer det at du forlater AstraMed nettside. Eksterne nettsider kan åpne seg i fullskjerm (i så fall må du benytte tilbakeknappen i nettleseren din for å gå tilbake til AstraMed nettside) eller de kan åpne seg innenfor rammene av denne nettsiden (hvor du i så fall kan navigere tilbake til denne nettsiden ved hjelp av navigasjonsknappene inne i rammen). 

At AstraMed tilbyr slike lenker innebærer ikke at AstraMed stiller seg bak eller har ansvar for innholdet som er tilgjengelig via hyperlenken. AstraMed har ikke ansvar for tilgjengeligheten av slike hyperlenker og råder ikke i noe tilfelle over utformingen av og påvirker ikke innholdet på nettsider som er levert av tredjeparter. AstraMed har heller ikke ansvar for skade som følge av utnyttelse av innhold på nettsider levert av tredjeparter. Bruk av sider tilhørende tredjeparter skjer utelukkende på brukerens egen risiko.

Hyperlenker til andre nettsider er kun tilgjengeliggjort på AstraMed nettsider for praktiske formål. AstraMed utvalg av hyperlenker på vår nettside skal på ingen måte begrense brukere til bare disse lenkene.

Der en ekstern nettside vises innenfor rammen av denne nettsiden er det kun for å tilrettelegge for enkel navigasjon tilbake til denne nettsiden og indikerer ikke noe ansvar for tredjepartsinnhold, selv der en ekstern nettside eies og driftes av et annet AstraMed-selskap.

Lenking til nettsiden og referanser

Du har ikke lov til å opprette lenker til dette nettstedet, bortsett fra å oppgi lenker til informasjon presentert på dette nettstedet som referanse i publikasjoner.

Hvis du bruker informasjon fra dette nettstedet i noen form for publikasjoner, må du henvise til dette nettstedet som kilde.

Det kan ikke gis lenker på noen måte som kan skape inntrykk av noen form for tilknytning, godkjenning eller anbefaling fra AstraMed side.

AstraMed kan fjerne eller kreve at du fjerner lenker til nettstedet uten å oppgi begrunnelse.

Immaterielle rettigheter

Denne nettsiden inneholder materiale inkludert tekst, bilder og andre audiovisuelle virkemidler som er beskyttet av opphavsrettslige og/eller varemerkerettslige bestemmelser. Opphavsrett eller varemerker som benyttes på denne nettsiden eies enten av AstraMed eller kan ha blitt lisensiert til oss av den eller de rettslige eierne for bruk på denne nettsiden. AstraMed etterstreber å sikre at alt innhold på denne nettsiden som er lisensiert til oss av andre er lovlig anskaffet og korrekt kreditert.

Denne nettsiden inneholder også varemerker som eies av AstraMed eller har blitt lisensiert til AstraMed av den eller de rettslige eierne av varemerket for bruk på denne nettsiden.

Du kan benytte en hvilken som helst del av denne nettsiden og gjøre utskrift av en eller alle sider på denne nettsiden dersom det er til personlig bruk.

Brukere gis ikke rett til å lagre (enten ved utskrift på papir, lagring på disk, nedlastning eller annet), dele (inkludert å distribuere kopier), kringkaste, endre eller på annet vis benytte materiale på denne nettsiden.

Fjerning av referanser til opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter fra originalmaterialet som er kopiert eller skrevet ut forutsetter AstraMed eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.