Aerial Drone Photography& Videography

Tjenester

ET SKRITT FORAN – INN I FREMTIDEN

Kommunikasjonsplattform som tilbyr bedre og raskere besluttningsgrunnlag for helsepersonell og beredskapsteam.

AstraMed sin telemedisinløsninger, muliggjør tilnærmet sanntid kommunikasjon mellom medisinsk feltpersonell, lege og spesialister på sykehus, uavhengig av lokasjon og landegrenser.

Løsningen vil i stor grad eliminere unødvendig pasient transport til sykehus, noe som normalt utgjør ubehag for pasient, ekstra kostnader og ressursbruk. Vår kommunikasjonsløsning muliggjør kryptert pasient dataoverføring i kombinasjon med tale og bilde. Dett vil medføre raskere diagnostisering og behandling av pasienten der pasienten er.

Covid-19 har understreket behovet for å redusere antall møtesteder mellom pasienter. AstraMed muliggjøre med vår løsning avansert behandling på bo- eller skadested samt dokumentasjonsgrunnlag ved ulykker.

I et land som Norge, med store fjern områder, logistikk og værmessige utfordringer for ambulanse transport både på vei og i luften i tillegg til olje og gass operasjoner i Nordsjøen og Barentshavet, vil vår kommunikasjonsløsning tilby en viktig tilleggsfunksjon til beste for pasient og behandlere.

Kommunikasjonsplattformen passer i tillegg og for sykehjem og behandlingsinstitusjoner hvor det er en stor andel pasienter med forhøyet risiko for ikke-planlagte legetilsyn.